Audru Kool ootab uut koolijuhti

Loomise kuupäev 27.06.2024

Koolijuhina olen otsustanud edasi minna ning rakendada oma kogemusi ka edaspidi haridusvaldkonnas.

Viimased kolmteist aastat on olnud teguderohke aeg. Eeskätt olen tänulik nii oma meeskonnale koolis kui ka teistele Pärnumaa koolijuhtidele. Mul on olnud harukordne au töötada haridust väärtustavas Audru vallas. Aitäh! 

Olen olnud Audru Kooli õpilaste üle uhke ja rõõmu tundnud nende edusammude üle. Samuti tänan lapsevanemaid! Lapsevanemaid, kes on usaldanud ja toetanud kooli püüdlusi. Tänu teile on Audru Kooli õpilaste arv suurenenud nende aastate jooksul 75%. Oleme kasvanud 350 õpilasega põhikooliks, kus üheks  tugevuseks ja ka eripäraks on olla põhikool ja anda selle kõrvalt muusika- ja kunstialast huviharidust.

Soovin Audru Koolile jätkuvat jõudu pühenduda ja olla mõistev kool kõigile!

Peep Eenraid

Viimati muudetud 27.06.2024.