Õpilasesindus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED

 

KRISTIN PASS (5.a)

MERILY TÄRN (5.b)

ELISABETH MODE (7.b)

OTTO LINKE (7.b)

MERELLE MARIPUU (8.a)

VANESSA TIRON (9.b) 

Õpilasesinduse president GRETE LEAS (9.a)

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad kord nädalas, teisipäeviti kell 10.35 - 10.50 huvijuhi kabinetis.

 

 

*pildilt puudu 8.a klassi õpilane Merelle Maripuu.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 05.03.2024.