Nõustamine

Audru Kooli tugisüsteemide koostöövõrgustik:

 
 Kersti Põllu

Õppejuht,

HEV-koordinaator 

telefon:+372 44 64 316; +372 53070305

e-post: Kersti.Pollu@audru.edu.ee

 Gerli Sutt

sotsiaalpedagoog

(lapsehoolduspuhkusel) 

 
 Ulrika Pärn sotsiaalpedagoog  

telefon: +372 53 991 400

e-post: Ulrika.Parn@audru.edu.ee

E  8.00 - 16.00

T  8.00 - 16.00

K  8.00 - 16.00

 Õie Tornius logopeed

Oie.Tornius@audru.edu.ee

 Kristi Virula

eripedagoog,

HEV-koordinaator  

Kristi.Virula@audru.edu.ee

 Kaire Leetsar õpiabi õpetaja

Kaire.Leetsar@audru.edu.ee

 Vaike Raja õpiabi õpetaja

telefon: +37244 64 421

e-post: Vaike.Raja@audru.edu.ee

 Kaja Nurk õpiabi õpetaja Kaja.Nurk@audru.edu.ee
 Ene Koitmaa abiõpetaja Ene.Koitmaa@audru.edu.ee
 Lily Krassovski abiõpetaja Lily.Krassovski@audru.edu.ee
Anu Tamm abiõpetaja Anu.Tamm@audru.edu.ee

 

Audru Kool on avatud ja hariduspoliitika uuendustega ühte jalga astuv õppeasutus. Oleme tööle rakendanud tugisüsteemid, mis muudavad õpikeskkonna turvalisemaks ja loovad õpilase abistamiseks palju erinevaid võimalusi. Õpiraskused ei tohi muutuda takistusteks õpilase poolt soovitud ja planeeritud karjääriteel.

Pöördu meie poole julgesti, sest jagatud mure on pool muret. Leiame lahendusi üheskoos!

SINA + MEIE = TULEMUS

 

Audru Kool teeb tihedat koostööd ka Pärnumaa Rajaleidja Keskusega. link opens on new page    

Rajaleidja keskus  pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd. Oleme osa üle-eestilisest SA Innove juhitavast võrgustikust, mis toetab haridustugiteenuste kaudu õppurit haridus- ja töömaailmas orienteerumisel. Rajaleidja teenused on tasuta!

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid, noori ja lastega ning noortega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel. 

Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.

Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.

Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad

•  eelkooliealisi lapsi

•  üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid

•  lapsevanemaid

•  haridusasutuste töötajaid

•  kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke  ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5 - 26.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

Karjääriteenused

Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel. Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot. Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks. Keskendume kolmele teemale:

• Enesetundmine

• Hariduse ja tööturu vahelised seosed

• Planeerimine ja otsustamine

Meie karjäärispetsialistid valivad ja kohandavad kõik teemad ja tegevused noorte huvide ja vajaduste järgi.

Pärnumaa Rajaleidja keskus:

Metsa 1, 80010 Pärnu;

telefon: 5886 0710;

e-post:parnumaa@rajaleidja.eelink opens on new page;

koduleht: https://rajaleidja.ee/

Lapsevanematele mõeldud info koondamiseks oleme loonud Rajaleidja veebi lehekülje “Aga mina olen teadlik vanem”link opens on new page.

 link opens on new page">link opens on new page"> 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 24.02.2024.