eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

Kooli tutvustavad märksõnad

 

Audru Kool – põhikool ja huvikool koos. Kooli eeliseks peame head pakutavat põhiharidust, mille omandamise järgselt on õpilastel võimalus jätkata haridusteed gümnaasiumeis. Lisaks traditsioonilisele põhiharidusele võimaldame kõikidel soovijatel omandada huvikooli muusika- ja/või kunstiosakonnas väga heal tasemel huviharidust.

Koolil on mitmeid traditsioone: jüripäeva jooks, kirikukontsert jõulude ajal, kooli laulupäev, tervisenädal, huvikooli kontserdid, tublide päev, aabitsapidu koos Audru Lasteaia lastega, õpilaste ja õpetajate sportlikud sõpruskohtumised, kooli sünnipäeva tähistamine jpm. Ürituste korraldamisel on suureks abiks aktiivne õpilasesindus.

Tervist Edendav Kool ja Liikuma Kutsuv Kool. Audru Kool kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku. Oleme liitunud koolipuuvilja kava ja koolipiima programmiga, mille raames pakume õpilastele 2 korda nädalas lõunasöögi lisana värskeid puu- või köögivilju ning erinevaid piimatooteid. Koolitoitude tegemisel on kasutatud palju kohalikku ja mahedal tootmisel kasvatatud toorainet. 2013. aastast on õpilastel võimalus alustada oma koolipäeva kosutava hommikusöögiga, mida pakume tasuta. Tervisliku toitumise kõrval pöörame tähelepanu turvalisele koolikeskkonnale ning liikumisvõimalustele. Järgime lihtsat põhimõtet - igal õpilasel ja koolitöötajal peab koolipäev mööduma meeldivalt.

Koostöö. Koolil on kaasaegne arvutiklass, mille arengut toetas Audru Vallavalitsus. Omame koostöölepingut Tartu Ülikooliga ning oleme partneriks mitmetele programmidele: Noored Kooli, VeniVidiVici õpilasvahetusprogramm, Eesti Muusikakoolide Liit. Koostööna saame märkida ka meie sõpruskooli Läti Vabariigis – Carnikava Kool ja Soome Vabariigis – Vista Kool.

Valikuvõimalused. Võime uhked olla koolis töötavate huviringide üle. Väga heas korras staadion ning võimla loovad suurepärased tingimused spordiga tegelemiseks. Pärast tunde on õpilastel võimalus soovi korral osaleda jalg- ja võrkpallitreeningutel või tegeleda kergejõustikuga. Lisaks spordiringidele saavad õpilased tasuta osa võtta teistegi ringide tööst: mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, koolibänd, rahvatants, liiklusring, näitering, käsitööring,  kodutütred ja noorkotkad. Kooli raamatukogust on kujunenud õpikeskus, kus koduseid õppeülesandeid täites valmistutakse järgmiseks koolipäevaks, loetakse erinevat kirjandust või mängitakse lauamänge. Raamatukogus asuvaid arvuteid saavad õpilased kasutada nii õppetöö kui ka vaba aja veetmise eesmärgil. Aktiivses kasutuses käsitöö- ja kodundusklass, kus toimuvad pärast tunde kokandusringid.

UNESCO, FORSELIUS, ETTEVÕTLIK KOOL. Kuulume UNESCO ühendkoolide hulka, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem. Samuti kuulume B. G. Forseliuse Seltsi liikmete hulka. Ettevõtlike Koolide programm on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.