eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks.

 

Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

 

 

AUDRU KOOLI LIIKUMA KUTSUVA KOOLI MEESKOND

Peep Eenraid (direktor) 

Vivika Lass (inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja)

Kai Oraste (õpetajate esindaja, vene keele õpetaja)

Sirje Jaago (huvijuht)

Martin Linke (hoolekogu aseesimees)

2020

Raido Aas

Andre Feldmann

Kristjan Hansen

Handero Heinastu

Leo Jamštšinski

Karmen Kalda

Laura Kallas

Darija Kasesaar

Kertu Killing

Kevin Koppe

Janely Kruuk

Delia Kuldsaar

Andra Küber

Margot Leinasaar

Raido Lepik

Jakob Läänemets

Patrick Ojakäär

Laura Orasmäe

Kärol Pass

Elisbet Hanna Põrk

Hellen Raab-Riismaa

Rihard Rokk

Noel Rünk

Hindrek Saunanen

Melyna Sinimägi

Trevor Tänav

Kristel-Meriliis Vahtra

Mehis Vanamölder

Reio Vendelin

Kaspar Veskimägi

Karolin Viljak

 

Klassijuhataja Kersti Põllu

Kooli videod

Kooli tutvustavad videod on valminud aastal 201

Kooli traditsioonilised üritused

 • 1. septembri aktused
 • Õpetajate päev
 • Kooli sünnipäev oktoobris
 • Kirikukontsert jõulude ajal
 • Aabitsapidu koos Audru Lasteaia lastega
 • Huvikooli kontserdid
 • Tervisenädal
 • Ainenädalad
 • Jüripäeva jooks
 • Kooli laulupäev
 • Tublide päev
 • Õpilaste ja õpetajate sportlikud sõpruskohtumised
 • Lõpuaktused

Kooli juhtimisstruktuur

Koolivorm ja riietus pidulikel sündmustel

KOOLIVORM

Koolivormiga tahame luua tugevat oma kooli tunnet, mis ühendab meid ühtse perena. Anname koolile oma näo ja see kõneleb sellest, mille poole kool püüdleb ja milline on meie kultuuriruum.

Audru Kooli koolivormi kandmise traditsioon, kus õpilastel on võimalik kanda kooli sümboolikaga esemeid, sai alguse 2020. õppeaastal. See sobib igapäevaseks kooliriietuseks kui ka pidulikeks sündmusteks. Koolivormi saab kanda ka väljaspool kooli toimuvatel üritustel.

Pidulikel sündmustel kannab Audru Kooli õpilane koolivormi või pidulikku riietust (valge pluus, tume seelik või püksid).

Meie pidulikud sündmused on:

 • 1. septembri aktus
 • Kooli sünnipäev
 • EV sünnipäev
 • Viimase koolipäeva aktus

Audru Kooli koolivormi valmistajaks on Houstex OÜ (Koolivorm.ee). Koolivormiga on võimalik tutvuda ja tellida keskkonnas, mis asub siin: KOOLIVORM.EE.

Kuidas tellida? Info lehe vasakus servas. Leiab ka siit: http://koolivorm.ee/category/kuidas_tellida

Sisse saab logida lehe paremast ülemisest nurgast.
kasutajanimi: audru
parool: kool

 

Kooli laul

Kooli aastaraamatud

Meie tegevuste kajastamine kooli AASTARAAMATUS või teistes väljaannetes.

Kooli logo ja lipp

2013. a toimus konkurss Audru Koolile uue logo leidmiseks.
Võitjaks osutus Viljandi kunstniku Ants Tammani esitatud töö.
 

 

Kooli pidulik lipp valmis vilistalste toel 2014. aastal.

Kooli tutvustavad märksõnad

 

Audru Kool – põhikool ja huvikool koos. Kooli eeliseks peame head pakutavat põhiharidust, mille omandamise järgselt on õpilastel võimalus jätkata haridusteed gümnaasiumeis. Lisaks traditsioonilisele põhiharidusele võimaldame kõikidel soovijatel omandada huvikooli muusika- ja/või kunstiosakonnas väga heal tasemel huviharidust.

Koolil on mitmeid traditsioone: jüripäeva jooks, kirikukontsert jõulude ajal, kooli laulupäev, tervisenädal, huvikooli kontserdid, tublide päev, aabitsapidu koos Audru Lasteaia lastega, õpilaste ja õpetajate sportlikud sõpruskohtumised, kooli sünnipäeva tähistamine jpm. Ürituste korraldamisel on suureks abiks aktiivne õpilasesindus.

Tervist Edendav Kool ja Liikuma Kutsuv Kool. Audru Kool kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku. Oleme liitunud koolipuuvilja kava ja koolipiima programmiga, mille raames pakume õpilastele 2 korda nädalas lõunasöögi lisana värskeid puu- või köögivilju ning erinevaid piimatooteid. Koolitoitude tegemisel on kasutatud palju kohalikku ja mahedal tootmisel kasvatatud toorainet. 2013. aastast on õpilastel võimalus alustada oma koolipäeva kosutava hommikusöögiga, mida pakume tasuta. Tervisliku toitumise kõrval pöörame tähelepanu turvalisele koolikeskkonnale ning liikumisvõimalustele. Järgime lihtsat põhimõtet - igal õpilasel ja koolitöötajal peab koolipäev mööduma meeldivalt.

Koostöö. Koolil on kaasaegne arvutiklass, mille arengut toetas Audru Vallavalitsus. Omame koostöölepingut Tartu Ülikooliga ning oleme partneriks mitmetele programmidele: Noored Kooli, VeniVidiVici õpilasvahetusprogramm, Eesti Muusikakoolide Liit. Koostööna saame märkida ka meie sõpruskooli Läti Vabariigis – Carnikava Kool ja Soome Vabariigis – Vista Kool.

Valikuvõimalused. Võime uhked olla koolis töötavate huviringide üle. Väga heas korras staadion ning võimla loovad suurepärased tingimused spordiga tegelemiseks. Pärast tunde on õpilastel võimalus soovi korral osaleda jalg- ja võrkpallitreeningutel või tegeleda kergejõustikuga. Lisaks spordiringidele saavad õpilased tasuta osa võtta teistegi ringide tööst: mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, koolibänd, rahvatants, liiklusring, näitering, käsitööring,  kodutütred ja noorkotkad. Kooli raamatukogust on kujunenud õpikeskus, kus koduseid õppeülesandeid täites valmistutakse järgmiseks koolipäevaks, loetakse erinevat kirjandust või mängitakse lauamänge. Raamatukogus asuvaid arvuteid saavad õpilased kasutada nii õppetöö kui ka vaba aja veetmise eesmärgil. Aktiivses kasutuses käsitöö- ja kodundusklass, kus toimuvad pärast tunde kokandusringid.

UNESCO, FORSELIUS, ETTEVÕTLIK KOOL. Kuulume UNESCO ühendkoolide hulka, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem. Samuti kuulume B. G. Forseliuse Seltsi liikmete hulka. Ettevõtlike Koolide programm on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Kooli ajalugu

KOOLI AJALUGU

Meie kooli ajalugu ulatub aastasse 1687, mil B. G. Forseliuse seminari lõpetanud Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi. Kooli sünnipäeva tähistame igal aastal 8. oktoobril, sest samal kuupäeval 1939. aastal õnnistati sisse praeguse koolimaja esialgne hoone. Tööd alustas Audru 6-klassiline Algkool, mille direkoriks sai Jakob Tamm. Aastatel 1962-1982 tegutses kool kaheksaklassilisena. 1982. aastal muudeti kool keskkooliks. 2012. aastal liideti keskkooliga Audru Huvialakeskus ning 2013. aastast kanname nime Audru Kool. Põhikoolis õpib umbes 300 õpilast ning huvikoolis 150.

AUDRU KOOL - algusest tänapäeva

1687-1693 Audrus tegutses köstrikool
1765 Audrus tegutses rahvakool
1823-1917  Audru kihelkonnakool
1825  Audru Mõisaküla kool
08.10.1939    Audru 6-klassiline Algkool
1945 Audru Mittetäielik Keskkool
1962  Audru 8-klassiline Kool
1978  E. Tarkpea nimeline Audru 8-klassiline Kool
1982  E. Tarkpea nimeline Audru Keskkool
1990  Audru Keskkool
2013        Audru Kool
   

KOOLIJUHID

Jakob Tamm 1939-1941
Marge Vares 1941-1944
Mihkel Kaasikmäe 1944-1946
Vilma Villemson 1946-1947
Õie-Harriet Vellend 1947-1949
Valve Indas (Tamm) 1949-1950
August Stamberg 1950-1952
Valve Tamm 1952-1962
Kristjan Saarsoo 1962-1985
Mart Kuuskmann 1985-1991
Alar Külm 1991-1994
Lembi Nõmm 1994-1998
Kersti Rohtmets 1998-2011
Peep Eenraid 2011-k.a
   

        

Kooli ajalugu

Kooli ajalugu

Meie kooli ajalugu ulatub aastasse 1687, mil B. G. Forseliuse seminari lõpetanud Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi. Kooli sünnipäeva tähistame igal aastal 8. oktoobril, sest samal kuupäeval 1939. aastal õnnistati sisse praeguse koolimaja esialgne hoone. Tööd alustas Audru 6-klassiline Algkool, mille direkoriks sai Jakob Tamm. Aastatel 1962-1982 tegutses kool kaheksaklassilisena. 1982. aastal muudeti kool keskkooliks. 2013. aastal liideti põhikooliga Audru Huvialakeskus ning samast aastast kanname nime Audru Kool. Põhikoolis õpib umbes 300 õpilast ning huvikoolis 150.

 

AUDRU KOOL - algusest tänapäeva

1687-1693 Audrus tegutses köstrikool

1765 Audrus tegutses rahvakool

1823-1917 Audru kihelkonnakool

1825 Audru Mõisaküla kool

1939 8.oktoober Audru 6-klassiline Algkool

1945 Audru Mittetäielik Keskkool

1962 Audru 8-klassiline Kool

1978 E. Tarkpea nimeline Audru 8-klassiline Kool

1982 E. Tarkpea nimeline Audru Keskkool

1990 Audru Keskkool

2013 Audru Kool

2019.-20. õppeaaasta saavutused

Vabariiklik

 • Hullu Teadlase teaduskonkurss I koht - Elisabeth Mode, Adelina Svirbut (juhendaja Kaire Leetsar)
 • Astronoomiaviktoriin Pulsar (7.klasside arvestuses) 4.koht - Günther Andreas Vaaro
 • Luuleprõmm 2020 - eripreemia folkloori nutika kasutamise eest Grete Leas, sotsiaalse närvi eripreemia Evelin Mets (juhendaja Pille Raudla-Loode)

 

I koht

 • Piirkondlik keemiaolümpiaad - Jakob Läänemets (juhendaja Ly Suursild)
 • Luuleprõmm (noorem aste) - Kadi Mumme (juhendaja Pille Raudla-Loode)
 • Luuleprõmm (keskmine aste) - Evelin Mets (juhendaja Pille Raudla-Loode) ja Günther Andreas Vaaro (juhendaja Ulla Lehtsaar)
 • Audru osavalla etluskonkurss "Koidulauliku valgel" - Otto Linke (juhendajad Kaire Leetsar ja Ruth Kalde)
 • Kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng Porgandijaht - Selina Lebin, Hanna-Liisa Sutt, Karl Hindrik Seling, Kaur Konrad Tamm (juhendaja Kai Oraste)
 • PM sisemeistrivõistluste MV 600m - Viola Hambidge (juhendajad Mati Puust, Vivika Lass)

II koht

 • Pärnu linna 7.-9.klasside muusikaviktoriin - Kristi Nõmm, Jakob Läänemets, Erik Kala (juhendaja Tiia Tamm)
 • Pärnumaa terviseviktoriin - Astrela Angela Linder, Merje Toova, Delia Kuldsaar (juhendaja Vivika Lass)
 • Audru osavalla etluskonkurss "Koidulauliku valgel" - Elisabeth Mode (juhendajad Kaire Leetsar ja Ruth Kalde), Karl-Hindrik Seling (juhendaja Pille Raudla-Loode)
 • Pärnu tüdrukute Miniliiga võrkpallivõistlus: Karoliina Usta, Laura Lepik, Laura Lepp, Janne-Liis Tamm, Lisandra Šapkin, Helerine Sepp, Grete Hendrikson (juhendaja Vivika Lass).
 • 6. -9. klassi võrkpalli kooliliiga -  Kertu Killing, Laura Orasmäe, Andra Küber, Laura Kallas, Janely Kruuk, Karolin Viljak, Laura Lepp, Emilia Hendrikson (juhendaja Vivika Lass)
 • Pärnu linna 1.-3. klasside poiste rahvastepalli võistlust: Kenert Kaljura, Robert Pink, Kuldar Tiron, Martin Talts, Kaspar Pentma, Otto Linke, Joonas Otsla, Karl Kregor Kivine (juhendaja Taavi Hämarsalu)
 • Kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng Porgandijaht - Ragnar Rokk, Kevin Indrek Titson, Kris Oad, Gerth Georg Türin (juhendaja Kai Oraste)

III koht

 • Füüsikaolümpiaad - Jakob Läänemets (juhendaja Mart Kuuskmann)
 • Spelling Bee - Eileen Kuldsaar(juhendaja Sirje Aija), Kevin Indrek Titson (juhendaja Margarita Nevidemskaja)
 • Loodusainete võistlus Põrguti - Jakob Läänemets, Delia Kuldsaar (juhendajad Ly Suursild, Maris Agasild, Mart Kuuskmann)
 • Pärnu õpioskuste võistlus - Jennifer Saar, Erik Kala, Kaur Konrd Tamm, Gregor Hendrikson, Rasmus Noormets (juhendajad Pille Raudla-Loode, Karin Sikkal)
 • Luuleprõmm (noorem aste) - Grete Leas (juhendaja Pille Raudla-Loode)
 • Luuleprõmm (keskmine aste) - Ingrid Pilme  (juhendaja Pille Raudla-Loode)
 • Audru osavalla etluskonkurss "Koidulauliku valgel" - Betke Luukas (juhendaja Ene Alunurm), Eliis Arro (juhendaja Ulla Lehtsaar), Selina Lebin (juhendaja Ulla Lehtsaar), Ingrid Pilme (juhendaja Pille Raudla-Loode)
 • Pärnu linna 4.-5.klasside rahvastepall - Kadi Mumme, Anette Feldmann, Laura Lepik, Nora Otsla, Sireli Kallas, Kaisa Lensment, Laura Lepp, Lisandra Šapkin, Helerine Sepp (juhendaja Vivika Lass)
 • Skypark võrkpalli kooliliiga maakondlik turniir - Kristel-Meriliis Vahtra, Kertu Killing, Laura Orasmäe, Andra Küber, Laura Kallas, Karolin Viljak, Janeli Kruuk, Laura Kurkul ja Elisabeth Lindmaa (juhendaja Vivika Lass)

4. koht

 • Kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng Porgandijaht - Õnneliise Seling, Lisette Kandelin, Eliszabeth Tasa, Mia Strandberg (juhendaja Kai Oraste)

5. koht

 • Ajalooolümpiaad - Günther Andreas Vaaro (juhendaja Kaia Lass)
 • Pärnu linna Nuputa viktoriin - Elisabeth Mode, Otto Linke, Joonas Otsla (juhendaja Kaire Leetsar)
 • 2.-4.klasside nutivõistlus - Henri Kaljula, Karl-Martin Kukk, Keira Truus, Otto Linke, Miia Savi, Gerli Anete Vaaro (juhendaja Kaja Nurk)
 • Pärnu linna 3. - 5. klasside murdmaajooks - Gerli Anete Vaaro (juhendaja Vivika Lass)
 • Kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng Porgandijaht - Meribell Puusild, Helen Todi, Catriin Oja (juhendaja Kai Oraste)
 • PM sisemeistrivõistluste MV kõrgushüpe - Viola Hambidge (juhendajad Mati Puust, Vivika Lass)

Eripreemia

 • Kooliteatrite festival Väike Lava - Otto Linke, Kaspar Pentma, Uku Kandelin, Rasmus Koppel, Kristjan Lepp, Karl Kregor Kivine, Leela Tasane, Kirke Eha, Madleen Rüütli, Elisabeth Mode, Adeliina Svirbut (juhendaja Kaire Leetsar)
 • Pärnu linna Koidulauliku konkurss - Selina Lebin Ja Günther Andreas Vaaro (juhendaja Ulla Lehtsaar)
 • Audru osavalla etluskonkurss "Koidulauliku valgel" - Günther Andreas Vaaro (juhendaja Ulla Lehtsaar), Lisete Linke (juhendaja Pille Raudla-Loode)

INFO

2011. a. jaanuarist kuulub Audru Kool tervistedendavate koolide võrgustikku (TEK).

Tervistedendavate koolide eesmärk on edendada tervislikku elulaadi, arendada turvalist, sotsiaalset ja füüsilist keskkonda kogu kooli ning paikkonna jaoks.

Kooli terviseedendus tegeleb tervistedendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, arusaamade, vaadete ning uskumuste reguleerimise, õppijate aktiivsuse ja enesealgatuse ergutamise ja õpilaste heaolu eest hoolitsemisega. Seega - õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja teiste paikkonna elanike tervise ja elukvaliteedi parandamisega.

Kooli tevisenõukogu:

 • aitab ellu viia kooli haridusalast missiooni;
 • aitab kaasa kõigi kooliga seotud inimeste tervise ja heaolu edendamisele;
 • hõlmab eluviisi ja elutingimustega seotud tegureid;
 • propageerib selget tulevikukujutlust ja kindlustab raamistiku probleemide lahendamiseks;
 • soodustab õpilaste oskuste ja tegevuspädevuse arengut.

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna sündmused

TOIMUNUD SÜNDMUSED 2022/2023 õppeaastal

 • oktoober-november 2022 näitus Pärnu Linnavalitsuses Piva-Rootsis suvelaagris tehtud maalidest
 • detsember 2022 muusikaosakonna Jõõpre laste advendiesinemised Jõõpre koolis, lasteaias, klubis ja vanadekodus
 • 1. detsember 2022 muusikaosakonna advendikontsert Audru Koolis
 • 21. detsember 2022 muusikaosakonna Lindi laste kontsert Lindi Lasteaed-algkoolis
 • 15. aprill 2023 muusikaosakonna õpilaste esinemine Lääne-Pärnu regiooni klaverimuusikapäeval Pärnu Kontserdimaja
 • 10. mai 2023 hommikukontsert pillide tutvustamiseks Audru Koolis. Pildigalerii https://drive.google.com/.../1b42pZCxX7uis7JIAucj8lqHrUzd...
 • 18. mai 2023 muusikaosakonna noorema astme ja lõpueksam
 • 25. mai muusikaosakonna Kevadkontsert lapsevanematele
 • mai 2023 kunstiosakonna kevadnäitus, osavõtt kunstikonkursist "Liigirikas Kadriorg". 10-14 aastaste vanuserühmas osutus võidutööks Melani Aaviku „Elu pargis“. Juhendaja õp Ülle Vares. Samuti said Audru Kooli kunstioskonna õpilaste tööd grupi eripreemia.
 • 5. juuni 2023 kunstiosakonna lõputööde kaitsmine Jõõpres

 2023 kunstiosakonna lõpetajad 

 

 • 13. juuni 2023 kunstiosakonna vanemate õpilaste praktikalaager Tallinnas

TOIMUNUD SÜNDMUSED 2021/2022 õppeaastal

 • 21. detsember 2021 muusikaosakonna kontsert 
 • 24. mai 2022 muusikaosakonna kontsert Audru Kooli õpilastele
 • 25. mai 2022 kunstiosakonnas maalide avamine
 • 26. mai 2022 muusikaosakonna kevadkontsert

TOIMUNUD SÜNDMUSED 2019/2020 õppeaastal

 • 11. november 2019 kunstipäeva projekt koos Jõõpre ja Lindi õpilastega (Varaait)
 • 14. november 2019 huvikooli uute ruumide avamine

TOIMUNUD SÜNDMUSED 2018/2019 õppeaastal

 • 24. november 2018 Lääne-Pärnu regiooni klaveriansamblite festivalist osavõtt  Pärnu Kontserdimaja kammersaalis Meie esinejateks on ansamblid koosseisus Gerli Anete Vaaro, Miia Savi; Helis Valge, Hendrik Antsu; Karola Rammo, Jennifer Saar. Õpetajad Eve Endoja ja Marina Tsarkova.

 Kevadel 2016 läbi viidud rahuloluküsitluse kokkuvõte muusikaosakonna kohta asub SIIN ja kunstiosakonna kohta SIIN.

Toimunud sündmused 2017/2018 õppeaastal:

 • 12.-13.juuni kunstiosakonna suvepraktika laager Manijal
 • 30.mai muusikaosakonna kontsert Audru Kooli õpilastele
 • 19.aprill muusikaosakonna kevadkontsert Audru Koolis
 • Lääne-Pärnu regionaalne kitarrikonkurss
 • 3.veebruar rahvusvaheline Pärnu klaverimuusika päev
 • 4.detsembril muusikaosakonna kontsert Audru Koolis
 • 19.novembril Vana-Pärnu kultuurikeskuses noorteaasta lõpetamise kontsert
 • 18.-19.novembril osalemine Pärnu Kitarrifestivalil

 Toimunud sündmused 2016/2017 õppeaastal:

 • 31.mail muusikaosakonna kontsert Audru Kooli saalis.
 • 25. aprill muusikaosakonna kevadkontsert Audru Kooli saalis.
 • 23. detsember jõuluhommik Lindi koolis
 • 21. detsember jõuluhommik Audru Koolis
 • 19. detsember 2016 Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
 • 3.12.2016 Audru valla jõululaat
 • 19.11.2016 Pärnu Kitarrifestival
 • august-september kunstiosakonna näitus Audru Muuseumis

 Toimunud sündmused 2015/2016 õppeaastal:

 • Muusikaosakonna sisseastumiskatsed Audru Koolis 4. septembril ja Jõõpre Koolis 3. septembril
 • 1.oktoobril Rahvusvahelise Muusikapäeva raames kontsert Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare majas. Pilte saab vaadata SIIT.
 • 7.november - Pärnu Klaverimuusikapäevad. Osalesid Alar Vendelin, Bia-Lotta Toomast, Florence Loore Ritso ja Angela Palu
 • oktoober-november Laste tervise kuu joonistusvõistlus
 • 18.detsember jõulukontsert
 • 7.mail Kevadkontsert
 • 31.mail kontsert Audru Kooli õpilastele
 • 2.juuni eelkooli kunstilaager Audru Koolis
 • 3.-4.juunil noorema rühma kunstilaager Lindil
 • 6.-7.juunil vanema rühma kunstilaager Vahemurrus.
 • 2.juuli 2016 muusikaosakonna õpilased Lindi Meie Küla Peol. Pilte saab vaadata SIIT.

 Toimunud sündmused 2014/2015 õppeaastal:

 • august-september - kunstiosakonna näitus Pärnu Haiglas
 • 27.oktoober kunstiosakonna õppekäik Pärnu Uue Kunsti Muuseumi
 • 19.detsembril - jõulu hommikukontsert
 • 22.jaanuar-10.märts kunstiosakonna näitus Audru Muuseumis ja Raamatukogu
 • 18. aprillil lastevanemate koosolek ja muusikaosakonna kevadkontsert Audru Koolis. Pilte näed siit.
 • 21. aprillil huvialakeskuse tänuüritus ja kunstiosakonna näituse avamine Endla teatri Sammassaalis. Pilte näed siit.
 • 3.-4. juuni kunstiosakonna noorema rühma suvepraktikalaager Jõõpres
 • 8.-9.juuni kunstiosakonna vanema rühma laager Tartus

 Toimunud sündmused 2013/2014 õppeaastal:

 • 27.november - Eesti Muusikakoolide Liidu kontsert Pärnu Raekojas
 • 20.detsember - muusikaosaknna hommikukontsert
 • jaanuar-veebruar - kunstiosakonna näitus Audru Muuseumis ja raamatukogus
 • 26.aprill - muusikaosakonna kevadkontsert
 • märts - näitus Pärnu Haiglas
 • 5.juuni noorema rühma kunstilaager Valgerannas
 • 9.-11.juuni vanema rühma kunstilaager Kihnus

 Toimunud sündmused 2012/2013 õppeaastal:

 • 15. detsember kell 11.00 muusikaosakonna kontsert
 • 21.detsember muusikaosakonna hommikukontsert
 • 10. jaanuar kuni 5. märts Kunstiosakonna talvenäitus Audru muuseumis ja raamatukogus
 • 14. märtsil Muusikaosakonna õpilased kontsert-loengul "Klavessiin"
 • 18.mai muusikaosakonna kevadkontsert
 • mai  - kevadnäitus Audru Koolis
 • 5.juuni noorema rühma kunstilaager Valgerannas
 • 6.-7.juuni vanema rühma kunstiklaager Valgerand-Jõõpre

AUDRU KOOLI muusika- ja kunstiosakond

ÜLDINFO

Audru Kool on lisaks põhikoolile ka huvikool, kus pakutakse muusika- ja kunstiosakonnas õppimisvõimalust soovijatele. Huvikooli sisseastumine ja lahkumine toimub läbi ARNO süsteemi. Õppemaks ühes kuus muusikaosakonnas alates 1. septembrist 2023 on 15€ ja kunstiosakonnas 8€. 

SISSEASTUMINE

Õpilase õppele registreerimine ja õppest lahkumine toimub Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO. Selleks logige sisse https://arno.parnu.ee/. Kinnitage oma kontaktandmed. Oluline on e-posti aadress, mille kaudu esitatakse arved ja lepingud. Edasi leidke Huvikooli link ning sisenege Audru Kooli muusika- ja kunstiosanna lehele. Leidke sobiv õppekava ning registreerige õpilane soovitud tundi. Kunsti eelklass on 1.-2. klassi õpilastele, Kunsti põhiõpe 3.-9. klassi õpilastele. Jätkata saavad kõik muusika- ja kunstiosakonnas eelnevalt õppinud registreeritud õpilased. Uued õpilased saavad õppima asuda vabade õppekohtade olemasolul. Kui taotlus on esitatud, tuleb täita ka lepingu osa ning see kinnitada. Peale seda peate jääma ootama koolipoolset kinnitust. ARNO edastab teile nii lepingu kui ka arved. Esialgu jääb taotlus olekusse Menetlemisel. Õppimise alustamise võimalus selgub alates 10. septembrist vabade kohtade olemasolul. Rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas mitteelavatel õpilastel tuleb võtta omavalitsusest garantiikiri ning see samuti ARNO keskkonnas esitada.

Muusikaosakonda toimub vastuvõtt alates 2. klassist. Vastuvõtt toimub Audru Koolis 4.septembril kell 11.40 väikeses saalis. Taotluse katsetele saab esitada SIIT. 

Kunstiosakonda toimub vastuvõtt alates 1. klassist. Vastuvõtu taotluse kunstiosakonda saab esitada läbi ARNO - keskkonna alates 31. augustist.  

Muusikaosakonnas saab individuaal- ja ansamblitundides õppida:

 • klaverit,
 • viiulit,
 • klassikalist kitarri,
 • akordionit,
 • flööti,
 • saksofoni
 • plokkflööti ja klaverit (Lindil)

Lisaks individuaaltundidele toimuvad ka muusikateooria ja muusikaajaloo tunnid. Õppetöö toimub eelklassis ning 7 aastat põhiõppes. Muusikaosakonna sisseastumiskatsed toimuvad septembri esimesel nädalal.

Kunstiosakonnas on avatud rühmad Audrus ja Jõõpres.

Õppeaineteks on:

 • joonistamine,
 • maal,
 • kompositsioon,
 • vormiõpetus 
 • kunstiajalugu.

Juuni alguses on võimalus osa võtta suvepraktika laagritest. Õpilaste töid eksponeeritakse aasta jooksul mitmel näitusel. Õppetöö toimub kuni 2 aastat eelklassis, 4 aastat põhiõppes ning lisa-aastatel.

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna õppekavaga saad tutvuda  siit

Audru Kooli muusikaosakonna õpilased kevadkontserdil 2023

 

 

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna blogi https://audruhuvikool.blogspot.com/

 

KONTAKT: AUDRU KOOLI muusika- ja kunstiosakond; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna tunniplaan

ÕPPEINFO JAGAMINE TOIMUB E-KOOLIS JA ARNO süsteemis.

 

KUNSTIOSAKONNA TUNDIDE AJAKAVA

Palume õpilastel kes ei ole valinud kunstiringi kahte päeva, anda sellest teada See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

E 6.tund T 6.tund K 6.tund N 6.tund R 6.tund
Helen Maripuu Jaunika Jartsev Ülle Vares Ivi Sutt Helen Maripuu
Rosella     Helerin Alice
Lysandra  Kaarel-Mikk Kasper Karl Albert Aile 
Anna-Mari  Aile    Alice Hanna Marta 
Karl Albert Hanna Marta   Kasper Rosella
Eliise Kristelle   Aile  Lysandra
Madli  Laura     Laura
  Anna-Mari      Eliise
        Kristelle
        Madli 

 

T 7.-8.tund K 7.-8.tund N 7.-8.tund
Jaunika Jartsev Ülle Vares Ivi Sutt
Betke Merily Helerin
Emilia Liane Merily
Emma Johanna Betke 
Marie Rihanna Mirtel
Mia Emilia Rihanna
Laurete Karolina Karolina
Arabella Hannah Emma
  Melani  Marie
  Arabella Mia
    Hannah
    Melani
    Laurete

 

  

MUUSIKAOSAKONNA TUNDIDE AJAKAVA 

PILLIÕPETAJAD TÄPSUSTAVAD TÄPSE TUNNI TOIMUMISE AJA

IREN VÄRVA        
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
6.12.35-13.35 Gerrit Maria/Maria/Emma x x   Muusikateooria  eel- ja I klass
7.13.35-14.35 Muusikateooria  eel- ja I klass x x Muusikateooria  II Muusikateooria  III-IV
8.14.35-15.35 Muusikateooria V-VI x 15.00 Emma   Gerrit Maria/Maria

Muusikateooria  eel- ja I klass E: Helin, Martin, Rosella, Marie

Muusikateooria  eel- ja I klass R: Gerrit Maria, Lenna, Maria, Lennart, Sten, Riko, Ewert

Muusikateooria II klass: Kreteli, Liane, Emma, Hans, Arabella, Ristjan, Kaur Kaspar, Andreas, Mart

Muusikateooria III-IV klass: Kristin, Janeliis, Remo, Kenert, Eric, Taaniel

Muusikateooria V-VI klass: Merelle, Gerli Anete, Ander, Otto, Kenert

Muusikateooria VII klass: Grete, Kadi, Helis

Muusikaajalugu: Kristin, Janeliis, Mart, Taaniel, Eric, Remo, Kenert, Taaniel, Otto, Ander, Merelle, Gerli Anete

 

KERSTI PÕLLU        
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
7.13.35-14.35    Muusikaajalugu      
8.14.30-15.15         Muusikateooria VII

 

 

MARINA TSARKOVA      
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
6.12.35-13.35 Helin x Lennart x Helin
7.13.35-14.35 Kreteli/Lennart x Kreteli x Merelle/Helis
8.14.35-15.35 Helis x   x Merelle

 

KRISTIINA BIRK      
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
6.12.35-13.35 x x x Kaur Kristin
7.13.35-14.35 x Kristin/Kaur x Marie x
8.14.35-15.35 x Marie/Arabella   Arabella x

 

JÜRI KUKK        
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
6.12.35-13.35 Lenna x x x x
7.13.35-14.35 Hans/Kristjan Lenna/Hans/Kristjan x x x
8.14.35-15.35 Bänd Grete x x x

 

 

ERKI REIM        
AEG ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
11.35 - 12.05       Rosella  
12.35 - 13.05 x x Martin/Andreas Sten/Ewert Janeliis/Kenert
13.05 - 13.35 x x Martin/Andreas Riko Mart
13.35 - 14.05 x x Mart/Eric   Kadi
14.05 - 14.35 x x Riko/Sten/Remo   Remo/Eric
14.35 - 15.05     Kadi/Ewert    
15.05 - 15.35     Rosella/Janeliis    
15.35 - 16.05     Kenert    


  

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna õpetajad

 

Anne Paiste klaveriõpe, plokkflööt  anne.paiste[at]audru.edu.ee
Eve Endoja klaveriõpe  eve.endoja[at]audru.edu.ee
Grünet Trumsi klaveriõpe, muusikateooria  grynet.trumsi[at]audru.edu.ee
Marika Kapp administraator, klaveriõpe marika.kapp[at]audru.edu.ee
Marina Tsarkova klaveriõpe  marina.tsarkova[at]audru.edu.ee
Kristiina Birk viiuliõpe  kristiina.birk[at]audru.edu.ee
Erki Reim kitarriõpe  erki.reim[at]audru.edu.ee
Jüri Kukk kitarriõpe, bänd, akordion  jyri.kukk[at]audru.edu.ee
Marju Mäe flööt  marju.mae[at]audru.edu.ee
Kuldev Suits  saksofon  kuldev.suits[at]audru.edu.ee
Iren Värva muusikateooria, muusikaajalugu  iren.varva[at]audru.edu.ee
Ivi Sutt kunst  ivi.sutt[at]audru.edu.ee
Jaunika Jartsev kunst  jaunika.jartsev[at]audru.edu.ee
Ülle Vares kunst  ylle.vares[at]audru.edu.ee
Helen Maripuu kunst helen.maripuu[at]audru.edu.ee
     
     
   

2005

9. klass

Siim Aava

Annely Aomere

Stig Benström

Helen Danilova

Keterli Hallik

Raavo Harma

Erko Hunt

Ainar Jalvi

Karel Kasearu

Ülari Killing

Edgar Kollamaa

Katre Koovit

Ermo Köster

Helde Laura

Reelika Lehiste

Kristo Lepp

Ele-Riin Liier (kiituskiri)

Annika Liivrand (kiituskiri)

Urmo Limm

Garry Linno

Esko Läänesaar

Merilin Marrak

Marit Matsalu

Marten Merila

Ergo Nurk

Raavo Palu

Helen Peeterson (kiituskiri)

Liis Poom

Keivo Rahu

Mariin Rehe (kiituskiri)

Herki Rokk

Kaisa Saar

Kristina Schults

Silver Sepp

Dina Soljanik

Kerlin Spiegelberg

Kutt Suviste

Jarmo Tael

Rauno Talisoo

Evelin Torokvei

Anete Tsukker

Mari-Liis Tüür

Janika Urb

Rauno Väiko

21. lend 

Annika Aru

Germo Blank

Marko Hahlberg

Kadri Husu

Kätlin Kodar

Meelis Kaljumäe

Krista Kommer

Taavi Laar

Inga Mustonen

Ilo Vainu (hõbemedal)

Ardo Nõmm

Kätlin Pärnaste

Miko Rehe

Kädi Spiegelberg

Taavi Tilk

Tarmo Toomenurm

Kristi Vaabel

Rain Väli

 

Klassijuhataja Tiina Pärn

 

 

 

 

2006

9. klass

Erika Adamas

Stanislav Balõšev

Urmo Gustavson

Reimo Harma

Tauri Hunt

Siim Hunt

Erik Janop

Elise Joonas (kiituskiri)

Remo Joosep

Gerol Jugala

Argo Kaup

Kaijo Killing

Oliver Kollamaa

Kairin Koovit

Martin Koppel

Martin Kroot

Kati Kuura

Andreas Kuusik

Andres Kõiva

Kardo Köster

Siret Leesment

Leiu Lepik

Tambet Liiv

Regina Lindmaa

Marjaliisa Maripuu (kiituskiri)

Siim Mölder

Martin Müürisepp

Merilin Nõmm

Mariana Nõmmik

Taavi Ojamets

Annika Palu

Herkki Peenoja

Keijo Poll

Teijo Poll

Üllar Pärnat

Triin Randväli

Mari Reier

Siim Samarin

Sigrit Sarik

Sander Sarik

Marge Seppik

Jorma Silm

Maarja Stranson

22. lend

Ahto Aaspere

Jaanus Aomere

Marilis Edvand

Merlin Gustavson

Taivo Hanst

Madis Hunt

Jörgen Joonas (hõbemedal)

Jaanika Järve

Liis Karpin (hõbemedal)

Janno Killing-Jaago

Keito Killing

Gert Kukk

Tevo Kuningas

Lauri Kunto

Marelle Kuura

Jana Liivrand

Laura Loorents

Merlin Loorits

Riine Lootus (kuldmedal)

Reimo Läänesaar

Ardo Lünekund

Deana Malinovskaja

Semjon Malinovski (hõbemedal)

Margit Merimaa

Kati Ojasaar

Liina Orav

Janeli Ots

Helen Peenoja

Berit Peeters

Ingrid Pirsi

Karoliina Post

Liisbet Puust (kuldmedal)

Margarita Robeznieks

Naimi Saartson

Liisi Sildoja

Kristjan Tatra

Karmo Trumsi

Heigo Truu

Jaanika Tõnsing

Sven Vahtramäe

Merily Vesik

Lauri Viik

Kermo Vinnikov

 

Klassijuhatajad Kai Oraste, Raul Kirss