eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

UNESCO ÜHENDKOOLID

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. 

Missiooniks on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

2021. aastal kuulub Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku koos Läänemere Projekti koolidega 57 haridusasutust (neist 11 kandidaatkoolid). Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.