eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

KIK

Audru Koolis on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel projekte toimunud alates aastast 2004. KIK õppekäigud on alati väga oodatud, sest oma silm on kuningas ja vahetu kogemus alati väärtuslikum.

 

 


2021/22


2020/21


2019/20


2018/19


2017/19

Audru Kooli 1.-6. klasside õppeprogrammid looduskeskustes 2017/2018 õppeaastal

Taas on üks õpetlik ja huvitav loodusprojekt lõppenud ning  KIKi toel on saanud Audru kooli kõik  1.-6. klassi õpilased osa õppekäikudest, mis viisid neid erinevatesse looduskeskustesse. Esimeste ja teiste klasside õpilased külastasid Soomaa looduskeskust, kus tutvuti kopra ja tema tegemistega. Läbiti õppeprogramm ,,Koprarajal meeltega,,. Kolmandike teed viisid Jääaja Keskusesse, et saada teada, et mis on ühist mammutitel elevantide ja Eestimaaga. Läbiti väga huvitav õppeprogramm ,, Kas mammut on karvane elevant,,.  4. klassid ja väikeklass läbis samas keskuses aktiivõppeprogrammi ,,Eestimaa looduse lugu-jääajajärgne elustiku areng,,. 5. klassi õpilased läbisid Pernova Hariduskeskuse programmi ,,Õppekäik Pärnu jõe äärde,,. 6. klasse viis projekt TTÜ Särghaua Õppekeskusesse, kus läbiti programm ,,Muld ja pinnakate,,. Kõik läbitud õppeprogrammid toetavad parimal viisil õpilaste loodusteadlikust ja sobituvad õppekavadesse. 

Ruth Kalde

Projektijuht


2016/17

Projekt "Õuesõppe projekt"

Audru Koolis lõppes 2016/2017 õppeaastal järjekordne KIKi poolt rahastatud õuesõppeprojekt “Loodusharidus Audru Koolis” Projektide eesmärgiks on õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse arendamine ning õuesõppe traditsiooni jätkamine, mille alguseks saab lugeda aastat 2004, mil toimus KIKi toel esimene õuesõppeprojekt Audru Koolis. Septembris alanud aktiivõppekuu jooksul propageeriti loodusaineid ja looduskeskkonda, õpilased said osaleda erinevatel õppekäikudel. 1.-2. klasside õpilased tutvusid sisaliku elukeskkonaga Tolkuse rabas, 3.-4. klasside õpilased uurisid sisalike elukeskkonda Soomaal. 5. ja 7. klassid aga õppisid tundma Pärnu jõge kui kalajõge.. 6. klasside õpilased omandasid teadmisi TTÜ Särghaua Õppekeskuses, kus tutvuti kivimite ja mullaga. Lisaks oli võimalus tutvuda kivilihvija elukutsega. 8. ja 9. klasside õpilased külastasid Manija saart ja said tutvuda saare tekkelooga, looduskeskkonnaga ja eluoluga. Huvitavaid tunde jagus kõikidele õpilastele. Loodame, et õppekäigud äratasid loodusainete vastu huvi ja õpilased virgutavad oma peresidki TTÜ Särghaua Õppekeskust külastama ja Pärnumaa loodust lähemalt uurima.

 Karin Sikkal

Projektijuht


2014/15

Projekt "Läänemere roll meie elus"

Õppeaasta 2014/2015 algas Audru Kooli õpilastele mereteemalise projektiga. Projekti eesmärgiks oli tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust, et noored oskaksid looduses käituda ja mõistaksid Läänemere kaitsmise vajalikkust.
Pärnu Keskkonnahariduskeskuse õppeprogrammides osalesid 2.-5. klassid, õppides tundma merd ning selle elu. Keskkonnahariduskeskusesse kaasasime ka Aruvälja kooli noored. 6.-7. klassid said teadmisi kalandusest ning uurisid kalu nii seest kui väljast. Mitmekesise kalavaliku tõi kooli ja juhendas noori TÜ ihtüoloog Heli Špilev.
8. klassid käisid mere ääres koos loodusõpetaja ja Pärnu linnuklubi president Eedi Leloviga rändlinde uurimas. 9. klassid tutvusid TÜ Mere Instituudi tööga, käies nii uurimisbaasis kui Pärnu kalasadamates uurimislaevades. Õpetaja Ülle Varese juhendamisel valmisid märgpreparaadid, et kinnistada õpitut. Kõik klassid said osaleda fotovõistlusel "Läänemere roll meie elus". Fotokonkursi võitjaks tuli Delia Kuldsaar. Kõik need vahvad tegemised said teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele.
 
Reelika Rüütli
Projektijuht


2013/14 

Õppeaastal 2013/14 toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekt "Eesti pinnavormid ja neid kujundavad tegurid", mille eesmärk oli tundma õppida Eesti pinnavorme ja neid kujundavaid tegureid.

7. oktoobril käisid 4.-5. klassi õpilased ühiselt uudistamas Jääaja Keskust Äksis, Tartumaal. Õppekäigu jooksul tutvuti muuseumi ekspositsiooniga ja õpilased tegid läbi koolitusprogrammi „Jääaeg ja jää meie ajas“. Selle käigus õpiti tundma, kuidas tekib liustikujää, kaugele see ulatus jääajal ja mida on sellest perioodist teada. Kõige suuremat elevust tekitas õpilaste seas loomade topised.

27. septembril toimus väljasõit 6.-7. klassi õpilastele oli mitmekesine programm Harjumaal. Külastati Kostivere karstiala, kus on näha põnevaid pinnavorme – karstiseeni, mille otsa sai ka ronida.  Lisaks vaadati üle ka Jägala juga ja selle mõju pinnasele ning Linnamäe Hüdroelektrijaam.

20. septembril külastasid 8.-9. klassi õpilased Kohtla-Nõmme kaevanduspark-muuseumi, kus tutvustati Eesti kõige olulisemat maavara – põlevkivi, selle kaevandamise mõju keskkonnale ning kõige põnevam oli õpilastele loomulikult kaevurite igapäeva eluga tutvumine ja kaevurilõuna maa-all.

Lisaks väljasõitudele toimus koolis ka loodusfotode konkurss, mille raames avati loodusfoto näitus ja auhinnati parimaid. Õppekäikudel teada saadust valmisid stendid ja õpilastel, kellel tekkis suurem huvi loodusvägede vastu, on  võimalus iseseisvalt vastuseid otsida uutest loodusraamatutest.

 Karin Sikkal

Projektijuht