eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Üldinfo ja sisseastumine

AUDRU KOOLI muusika- ja kunstiosakond

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakond (endine Audru Huvialakeskus) tegutseb aastast 2005 ning on alates 1. septembrist 2012 AUDRU KOOLIGA ühine õppeasutus. Tunnid toimuvad lisaks AUDRU KOOLILE veel Jõõpre Koolis ja Lindi Lasteaed-Algkoolis.

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna blogi https://audruhuvikool.blogspot.com/

 

Muusikaosakonnas saab individuaal- ja ansamblitundides õppida klaverit, viiulit, klassikalist kitarri, akordionit, flööti, saksofoni Audrus ja Jõõpres ning Lindil plokkflööti ja klaverit.

Lisaks individuaaltundidele toimuvad ka muusikateooria ja muusikaajaloo tunnid.

Õppetöö toimub eelklassis ning 7 aastat põhiõppes.

Muusikaosakonna sisseastumiskatsed toimuvad septembri esimesel nädalal.

Kunstiosakonnas on avatud rühmad Audrus ja Jõõpres.

Õppetöö toimub kuni 2 aastat eelklassis, 4 aastat põhiõppes ning lisa-aastatel.

Õppeaineteks on joonistamine, maal, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu.

Juuni alguses on võimalus osa võtta suvepraktika laagritest. Õpilaste töid eksponeeritakse aasta jooksul mitmel näitusel.

Õppetöö muusika- ja kunstiosakonnas on tasuline. Osalustasud tasutakse Pärnu Linnavalitsusele esitatud arve alusel.

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna õppekavaga saad tutvuda  siit

 

SISSEASTUMINE

Audru Kool on lisaks põhikoolile ka huvikool, kus pakutakse muusika- ja kunstiosakonnas õppimisvõimalust soovijatele. Huvikooli sisseastumine ja lahkumine toimub läbi ARNO süsteemi. Õppemaks ühes kuus on muusikaosakonnas 10€ ja kunstiosakonnas 5€.

Õpilase õppele registreerimine toimub Pärnu haridusteenuste haldamissüsteem ARNOs.

Selleks logige sisse https://arno.parnu.ee/. Kinnitage oma kontaktandmed. Väga oluline on e-posti aadress, mille kaudu esitatakse arved ja lepingud.

Edasi leidke Huvikooli link ning sisenege Audru Kooli muusika- ja kunstiosanna lehele. Leidke sobiv õppekava ning registreerige õpilane soovitud tundi. Kunsti eelklass on 1.-2. klassi õpilastele, Kunsti põhiõpe 3.-9. klassi õpilastele. Jätkata saavad kõik muusika- ja kunstiosakonnas eelnvalt õppinud registreeritud õpilased. Uued õpilased saavad õppima asuda vabade õppekohtade olemasolul. 

Kui taotlus on esitatud, tuleb täita ka lepingu osa ning see kinnitada. Peale seda peate jääma ootama koolipoolset kinnitust. ARNO edastab teile nii lepingu kui ka arved. Esialgu jääb taotlus olekusse Menetlemisel. Õppimise alustamise võimalus selgub alates 6. septembrist vabade kohtade olemasolul.

Rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas mitteelavatel õpilastel tuleb võtta omavalitsusest garantiikiri ning see samuti ARNOs esitada.